فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد صنعتی شرکت تعاونی زاگرس فورجینگ تحت پلاک ثبتی 604فرعی از 17 اصلی در بخش2 خرم اباد کیلومتر15 جاده خرم اباد کوهدشت شهرک صنعتی شماره2 خرم اباد...

گروه: املاک ، مستغلات و اجاره اماکن - ساختمان اداری و تجاری
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری لرستان - خرم آباد
 • استان برگزارکننده -
 • صلاحیت کار قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مدارک مورد نیاز قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • میزان سپرده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • برآورد مالی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مزایده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/5/20

شرح مزایده

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مزایده

فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد صنعتی شرکت تعاونی زاگرس فورجینگ تحت پلاک ثبتی 604فرعی از 17 اصلی در بخش2 خرم اباد کیلومتر15 جاده خرم اباد کوهدشت شهرک صنعتی شماره2 خرم اباد

مزایده های مرتبط

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه