1398/03/05
17:36 ب.ظ
اجاره ساختمان مدارس جهت راه اندازی مدارس جدید در نواحی 1و2
1398/3/5 مهلت دار
17:35 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل به مساحت245/87 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب منزل به مساحت245/87 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:26 ب.ظ
اجاره بیلبوردهای رودخانه خشک و باسکول
1398/3/5 اعلام نشده
14:26 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی123 اصلی5950 به مساحت عرصه689 مترمربع
1398/3/5 مهلت دار
14:26 ب.ظ
6دانگ مسکونی در
6دانگ مسکونی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:25 ب.ظ
فروش اموال شامل : دستگاه پرس هیدرولیک - شیار زن -NC
فروش اموال شامل : دستگاه پرس هیدرولیک - شیار زن -NC... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/5 مهلت دار
14:25 ب.ظ
واگذاری اجاره حق بهره برداری از تعدادی سازه های تبلیغاتی
1398/3/5 مهلت دار
14:25 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین  پلاک ثبتی 1767 فرعی و مجزی شده 104 بخش 5
1398/3/5 مهلت دار
14:25 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 96
فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 96... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/5 مهلت دار
14:25 ب.ظ
واگذاری گلخانه های
واگذاری گلخانه های... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
14:24 ب.ظ
واگذاری حق بهره برداری از مجموعه حمام تاریخی
واگذاری حق بهره برداری از مجموعه حمام تاریخی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
14:24 ب.ظ
فروش حدود 19 تن ضایعات
1398/3/5 اعلام نشده
14:24 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی به مساحت227 مترمربع
1398/3/5 مهلت دار
14:24 ب.ظ
اجاره موقت تعداد محدود کیوسکهای یخ
اجاره موقت تعداد محدود کیوسکهای یخ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:19 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت تقریبی 90 متر مربع شهرستان
1398/3/5 مهلت دار
14:19 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین  پلاک 23 فرعی از 124 اصلی  به مساحت 2436 متر مربع شهرستان
1398/3/5 مهلت دار
14:19 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی500 فرعی1552 به مساحت25/99 مترمربع
1398/3/5 مهلت دار
14:19 ب.ظ
فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت15/85 مترمربع
فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت15/85 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:18 ب.ظ
فروش دو تخته فرش 12 متری 700 شانه
فروش دو تخته فرش 12 متری 700 شانه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/3/5 مهلت دار
14:18 ب.ظ
بهره برداری از غرفه عرضه مواد غذایی و سوغات
بهره برداری از غرفه عرضه مواد غذایی و سوغات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:18 ب.ظ
فروش دو عدد قرقره الومینیوم
1398/3/5 مهلت دار
14:18 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
14:18 ب.ظ
اجاره ابگرم های معدنی
اجاره ابگرم های معدنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
14:17 ب.ظ
واگذاری مقدار41 هکتار از اراضی زراعی ابی
واگذاری مقدار41 هکتار از اراضی زراعی ابی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 اعلام نشده
14:17 ب.ظ
فروش ششدانگ ساختمان به مساحت252 مترمربع
فروش ششدانگ ساختمان به مساحت252 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:17 ب.ظ
فروش املاک در12 ردیف کابری مسکونی - تجاری- بانک
1398/3/5 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین  پلاک ثبتی 123 اصلی از 5950 فرعی بخش 2 ثبتی
1398/3/5 مهلت دار
14:16 ب.ظ
واگذاری ضایعات حاصل از برش ورق الیاژی
1398/3/5 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروی یک واحد کارخانه اسفالت طرح مارونی ایتالیا
فروی یک واحد کارخانه اسفالت طرح مارونی ایتالیا... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/3/5 مهلت دار
14:16 ب.ظ
واگذاری36 راس گاو شیرده
واگذاری36 راس گاو شیرده... کشاورزی ، دامپروری
1398/3/5 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش ملک مسکونی به مساحت600 مترمربع
فروش ملک مسکونی به مساحت600 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:15 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 13000 مترمربع
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 13000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:15 ب.ظ
فروش پلاک 4924/14450 بخش 5
فروش پلاک 4924/14450 بخش 5... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:15 ب.ظ
فروش 24/43 حبه مشاع از 72 حبه پلاک ثبتی 4367 فرعی از 1587اصلی بخش
1398/3/5 مهلت دار
14:15 ب.ظ
فروش یک رستوران و سالن غذا خوری
فروش یک رستوران و سالن غذا خوری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:15 ب.ظ
اجاره سالن چندمنظوره ورزشی و زمین چمن بازی در ایستگاه راه اهن
1398/3/5 مهلت دار
14:15 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:14 ب.ظ
فروش سه قطعه زمین کاربری کارگاهی
فروش سه قطعه زمین کاربری کارگاهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:14 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین کارگاهی در
فروش 1 قطعه زمین کارگاهی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:14 ب.ظ
فروش 1/580 حبه مشاع  از 72 پلاک ثبتی 141/3 بخش 14
فروش 1/580 حبه مشاع از 72 پلاک ثبتی 141/3 بخش 14... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:14 ب.ظ
14:14 ب.ظ
فروش پلاک 8403/162 در
فروش پلاک 8403/162 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:14 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پژو
فروش یک دستگاه خودرو پژو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/3/5 مهلت دار
14:13 ب.ظ
فروش  و امحاء اسناد بانکی منتهی به پایان سال 87
فروش و امحاء اسناد بانکی منتهی به پایان سال 87... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/3/5 مهلت دار
14:13 ب.ظ
فروش املاک  مسکونی مازاد بانک
فروش املاک مسکونی مازاد بانک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:13 ب.ظ
فروش  املاک مازاددر 7 ردیف با کاربری مسکونی
فروش املاک مازاددر 7 ردیف با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:13 ب.ظ
فروش 1 دستگاه خمیرکن بزرگ 180  کیلویی
فروش 1 دستگاه خمیرکن بزرگ 180 کیلویی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/5 مهلت دار
14:12 ب.ظ
اجاره جایگاه پمپ سی ان جی
اجاره جایگاه پمپ سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 مهلت دار
14:12 ب.ظ
فروش محصولات قطعات بتونی
فروش محصولات قطعات بتونی... ساختمان و تاسیسات
1398/3/5 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی
1398/3/5 مهلت دار