1400/07/01
16:54 ب.ظ
اجاره محل بوفه بیمارستان علوی
اجاره محل بوفه بیمارستان علوی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
اجاره کتابفروشی
اجاره کتابفروشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
اجاره تعدادی از رقبات موقوفات
اجاره تعدادی از رقبات موقوفات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:59 ب.ظ
فروش سه باب ساختمان
فروش سه باب ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:59 ب.ظ
ساماندهی گاراژهای ضایعاتی
ساماندهی گاراژهای ضایعاتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:59 ب.ظ
فروش یک دستگاه مینی بوس ایسوزو مدل 08
فروش یک دستگاه مینی بوس ایسوزو مدل 08... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/7/1 اعلام نشده
13:59 ب.ظ
فروش تعدادی از نره اهنی دور بلواری استفاده شده
1400/7/1 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
فروش املاک و مستغلات
فروش املاک و مستغلات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
بهره برداری از تعدادی غرف در سطح شهر
بهره برداری از تعدادی غرف در سطح شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
بهره برداری حفظ نگهداری کافی شاپ پارک جامع و دریاچه مصنوعی
1400/7/1 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
فروش سردرختی باغ
فروش سردرختی باغ... کشاورزی ، دامپروری
1400/7/1 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
فروش ملک مسکونی بعرصه 750 و اعیان 469/31 مترمربع
فروش ملک مسکونی بعرصه 750 و اعیان 469/31 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
فروش ملک تجاری به مساحت 12/21 متر مربع
فروش ملک تجاری به مساحت 12/21 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:56 ب.ظ
اجاره 3 باب مغازه
اجاره 3 باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:56 ب.ظ
فروش 5 واحد تجاری اداری مسکونی
فروش 5 واحد تجاری اداری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:56 ب.ظ
فروش 5 واحد تجاری اداری مسکونی
فروش 5 واحد تجاری اداری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:56 ب.ظ
بهره برداری از پاتوق فرهنگی محله
بهره برداری از پاتوق فرهنگی محله... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه سبزی پاک
1400/7/1 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
فروش 5 قطعه زمین
فروش 5 قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
فروش دو واحد تجاری
فروش دو واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
فروش خودرو و موتور سیکلت
فروش خودرو و موتور سیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/7/1 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
فروش خودرو و موتور سیکلت
فروش خودرو و موتور سیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/7/1 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
اجاره مغازه ها
اجاره مغازه ها... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
فروش  خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت
فروش خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/7/1 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
فروش  خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت
فروش خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/7/1 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
فروش  خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت
فروش خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/7/1 اعلام نشده
13:54 ب.ظ
فروش ملک بمساحت 186/92 مترمربع
فروش ملک بمساحت 186/92 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:54 ب.ظ
13:53 ب.ظ
فروش  خودرو سبک و سنگین
فروش خودرو سبک و سنگین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/7/1 اعلام نشده
13:53 ب.ظ
فروش  خودرو سبک و سنگین
فروش خودرو سبک و سنگین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/7/1 اعلام نشده
13:53 ب.ظ
فروش بشکه
1400/7/1 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
فروش املاک
فروش املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
فروش اپارتمان مسکونی بمساحت 110/94 مترمربع
فروش اپارتمان مسکونی بمساحت 110/94 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
فروش ملک مسکونی تجاری بمساحت 136/49 مترمربع
فروش ملک مسکونی تجاری بمساحت 136/49 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
فروش ملک مسکونی تجاری بمساحت 136/49 مترمربع
فروش ملک مسکونی تجاری بمساحت 136/49 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
فروش سر درختی باغ
فروش سر درختی باغ... کشاورزی ، دامپروری
1400/7/1 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
فروش اهن الات اسفنجی
1400/7/1 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
فروش املاک تجاری مسکونی
فروش املاک تجاری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
فروش املاک تجاری مسکونی
فروش املاک تجاری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/7/1 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
فروش اهن اسفنجی
1400/7/1 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
13:51 ب.ظ
فروش انواع کابل برق مسی
فروش انواع کابل برق مسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1400/7/1 اعلام نشده
13:51 ب.ظ
فروش خودرو سواری پراید مدل 81
فروش خودرو سواری پراید مدل 81... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/7/1 اعلام نشده