1397/08/24
15:19 ب.ظ
فروش زمین مسکونی به مساحت 700 متر مربع واقع در
فروش زمین مسکونی به مساحت 700 متر مربع واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/24 مهلت دار
15:19 ب.ظ
فروش ملک مسکونی 2000 متر مربع پلاک 54 فرعی از 323 به متراژ 41321 متر واقع در
1397/8/24 مهلت دار
15:18 ب.ظ
فروش یک دستگاه واحد مسکونی  به مساحت 09/53 متر مربع فرعی از 236 اصلی ناحیه
1397/8/24 مهلت دار
15:18 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی فرعی از یک اصلی بخش
1397/8/24 مهلت دار
15:17 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان 37 فرعی از 23 صالی بخش چهار
1397/8/24 مهلت دار
15:17 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان به متراژ حدود 60 متر مربع پلاک ثبتی 23 فرعی از 93 اصلی به
1397/8/24 مهلت دار
15:17 ب.ظ
واگذاری اجاره یک واحد اپارتمان مسکونی دو خوابه حدود 109/19 متر مربع تحت پلاک ثبتی
1397/8/24 مهلت دار
15:16 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی پلاک 1244 فرعی از 178 فرعی از 63 به مساحت عرصه 185/42 متر مربع
1397/8/24 مهلت دار
15:16 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پراید نقره ای مدل 87 واقع در شهرستان
1397/8/24 مهلت دار
15:13 ب.ظ
فروش اموال به شرح : تعداد 100 کارتن 2400 تایی سفال هفت سین هر قطعه 400 تومان
1397/8/24 مهلت دار
15:11 ب.ظ
واگذاری اجاره یک واحد اپارتمان مسکونی دو خوابه با مساحت مفید حدود 70/63 متر مربع
1397/8/24 مهلت دار
15:10 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 628/27 به متراژ 199 متر مربع واقع در
1397/8/24 مهلت دار
15:10 ب.ظ
فروش میوه باغ مرکبات سال زراعی 97 به متراژ4 هکتار واقع در
1397/8/24 اعلام نشده
15:10 ب.ظ
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/24 اعلام نشده
15:10 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 3740/212
1397/8/24 مهلت دار
15:10 ب.ظ
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 2139/2706 بخش 4
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 2139/2706 بخش 4... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/24 مهلت دار
15:09 ب.ظ
فروش ملک مسکونی تحت پلاک ثبتی 9/115 واقع در شهرستان
1397/8/24 مهلت دار
15:09 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی 9/472 به مساحت 367 متر مربع واقع در
1397/8/24 مهلت دار
15:09 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین غیر محصور قطعه104/9 به مساحت 160 متر مربع بخش 9
1397/8/24 مهلت دار
15:09 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی 233 فرعی از 164 اصلی بخش
1397/8/24 مهلت دار
15:08 ب.ظ
واگذاری سند ششدانگ 9984 فرعی از 13 اصلی واقع در
واگذاری سند ششدانگ 9984 فرعی از 13 اصلی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/24 مهلت دار
15:08 ب.ظ
فروش خودرو سواری پراید مدل 88 واقع در شهرستان
فروش خودرو سواری پراید مدل 88 واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/24 مهلت دار
15:08 ب.ظ
فروش دو فقره خط تلفن ثابت به شماره های
فروش دو فقره خط تلفن ثابت به شماره های... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/24 مهلت دار
15:08 ب.ظ
فروش یک دستگاه اتومبیل رونیز نقره ای مدل 82 واقع در شهرستان
1397/8/24 مهلت دار
15:07 ب.ظ
فروش 10 اصل درخت گردو با عمر 32 سال با مساحت 380 متر مربع واقع در
1397/8/24 مهلت دار
15:07 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت 1005 متر مربع تحت پلاک 258 فرعی
1397/8/24 مهلت دار
15:07 ب.ظ
فروش زمین زراعی دیم به مساحت 34/500 هکتار واقع در شهرستان
1397/8/24 مهلت دار
15:03 ب.ظ
فروش یک دستگاه خشک کن و مخزن دست ساز ماکزیمم واقع در
1397/8/24 مهلت دار
15:03 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو واقع در شهرسان
فروش یک دستگاه خودرو واقع در شهرسان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/24 مهلت دار
15:03 ب.ظ
واگذاری اجاره زمین به مساحت تقریبی 10 هکتار تاسیسات زیر بنایی کامل
1397/8/24 مهلت دار
14:51 ب.ظ
فروش اپارتمان مسکونی اعیان 211/29 متر مربع واقع در
1397/8/24 اعلام نشده
14:51 ب.ظ
فروش عرصه به مساحت تقریبی 23143 متر مربع دارای انشعاب
1397/8/24 اعلام نشده
14:51 ب.ظ
فروش یک دستگاه خشک کن نیمه صنعتی میوه با ابعاد 2*5 و 2*9 مترا از جنس ورق استیل
1397/8/24 مهلت دار
14:50 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه مشتعمل پلاک ثبتی 1872 فرعی از 123 اصلی
1397/8/24 مهلت دار
14:50 ب.ظ
فروش ششدانگ مزرعه سفید سنگ پلاک 289 صالی واقع در شهرستان
1397/8/24 مهلت دار
14:49 ب.ظ
فروش سه قطعه از زمین های مسکونی سهم شهرداری به مساحت 200 متر مربع
1397/8/24 اعلام نشده
14:49 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 123 متر مربع و مساحت اعیان پلاک
1397/8/24 مهلت دار
14:49 ب.ظ
فرشو یک باب منزل مسکونی پلاک 3353/807 بخش
فرشو یک باب منزل مسکونی پلاک 3353/807 بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/24 مهلت دار
14:47 ب.ظ
فروش اموال به شرح : گاز پنج شعله فردار - قالب شیرین فلزی 4 قالب - لباسشویی پاکشوما
1397/8/24 مهلت دار
14:46 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی 67 فرعی از 238 اصلی بخش 9
1397/8/24 مهلت دار
14:46 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین باغی به مساحت 1100 متر به همراه اب واقع در شهرستان درگز
1397/8/24 مهلت دار
14:46 ب.ظ
فروش ششدانگ اعیان یک دستگاه اپارتمان پلاک ثبتی 80813 فرعی از 4 اصلی قطعه 3 تفکیکی
1397/8/24 مهلت دار
14:43 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی اعیان 173 متر مربع واقع در
1397/8/24 مهلت دار
14:42 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل وسلایی پلاک ثبتی 19048 فرعی از 232 اصلی بخش 9
1397/8/24 مهلت دار
14:42 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی 483 فرعی از 183 فرعی از 2 اصلی
1397/8/24 مهلت دار
14:42 ب.ظ
فروش یک دستگاه وانت پیکان 1600 مدل 84 واقع در شهرستان
فروش یک دستگاه وانت پیکان 1600 مدل 84 واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/24 مهلت دار
14:42 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه لباسشوئی - یک دستگاه گاز پنج شعله - یک دستگاه سورتاپ واقع
1397/8/24 مهلت دار