1399/08/06
17:38 ب.ظ
تخریب دیوار انبار شهرک ا
تخریب دیوار انبار شهرک ا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:38 ب.ظ
فروش زمین تجاری در
فروش زمین تجاری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:38 ب.ظ
فروش نیروگاه ع
فروش نیروگاه ع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/8/6 مهلت دار
17:38 ب.ظ
بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات
1399/8/6 مهلت دار
17:37 ب.ظ
بهره برداری از مصالح رودخانه ای و ساماندهی رودخانه ل
1399/8/6 مهلت دار
17:37 ب.ظ
اجاره کارواش ترمین
اجاره کارواش ترمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:37 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک واحد مسکونی به
فروش ششدانگ یک باب ملک واحد مسکونی به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:37 ب.ظ
فروش املاک پاساژ شهدا
فروش املاک پاساژ شهدا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:37 ب.ظ
فروش کامیون کمپرسی مدل 1396
فروش کامیون کمپرسی مدل 1396... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/8/6 مهلت دار
17:37 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:36 ب.ظ
فروش اراضی ناجیه کارگاه
فروش اراضی ناجیه کارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:36 ب.ظ
اجاره یک قطعه زمین با کاربری صنعتی
اجاره یک قطعه زمین با کاربری صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:36 ب.ظ
فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط
فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/8/6 مهلت دار
17:36 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی ماکو
1399/8/6 مهلت دار
17:36 ب.ظ
واگذاری استفاده از عرصه و فروش اعیان واحدهای مسکونی
1399/8/6 مهلت دار
17:36 ب.ظ
فروش املاک مازاد بانک کشاورزی
فروش املاک مازاد بانک کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:36 ب.ظ
گلاب اعلا به صورت فله
گلاب اعلا به صورت فله... کشاورزی ، دامپروری
1399/8/6 مهلت دار
17:35 ب.ظ
فروش اموال و املاک تملیکی
فروش اموال و املاک تملیکی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:35 ب.ظ
فروش برنج
فروش برنج... کشاورزی ، دامپروری
1399/8/6 مهلت دار
17:35 ب.ظ
فروش محصول زیتون روغنی
فروش محصول زیتون روغنی... کشاورزی ، دامپروری
1399/8/6 مهلت دار
17:35 ب.ظ
فروش 5 قطعه زمین در املاک تفکیکی
فروش 5 قطعه زمین در املاک تفکیکی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:35 ب.ظ
فروش واحهای تحاری ساخته شده
فروش واحهای تحاری ساخته شده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:35 ب.ظ
فروش تعداد 45 اصله درخت
فروش تعداد 45 اصله درخت... کشاورزی ، دامپروری
1399/8/6 مهلت دار
17:35 ب.ظ
فروش تعدادی املاک
فروش تعدادی املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:35 ب.ظ
فروش تعدادی املاک
فروش تعدادی املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:34 ب.ظ
فروش تعدادی املاک
فروش تعدادی املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:34 ب.ظ
فروش تعدادی املاک
فروش تعدادی املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:34 ب.ظ
فروش تعدادی املاک
فروش تعدادی املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:34 ب.ظ
فروش تعدادی املاک
فروش تعدادی املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:34 ب.ظ
فروش تعدادی املاک
فروش تعدادی املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:34 ب.ظ
فروش تعدادی املاک
فروش تعدادی املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:33 ب.ظ
فروش تعدادی املاک
فروش تعدادی املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:33 ب.ظ
برونسپاری فرایند گردشگری
برونسپاری فرایند گردشگری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:33 ب.ظ
فروش تعداد زیادی لوازم و قطعات خودروهای سنگین
فروش تعداد زیادی لوازم و قطعات خودروهای سنگین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1399/8/6 اعلام نشده
17:33 ب.ظ
فروش سه دستگاه یخچال ایستاده دو درب الکترولوکس در حد صفر
1399/8/6 اعلام نشده
17:33 ب.ظ
فروش 6 قطعه پلاک تجاری مسکونی در شهر جدید
فروش 6 قطعه پلاک تجاری مسکونی در شهر جدید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:33 ب.ظ
فروش ششدانگ پلاک های ثبتی
فروش ششدانگ پلاک های ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:32 ب.ظ
واگذاری غرفه در فروشگاه اتکا
واگذاری غرفه در فروشگاه اتکا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:32 ب.ظ
فروش تعدادی املاک
فروش تعدادی املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:32 ب.ظ
واگذاری تعداد 20 قطعه زمین کاربری مسکونی
واگذاری تعداد 20 قطعه زمین کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:32 ب.ظ
فروش سهام
فروش سهام... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/8/6 اعلام نشده
17:32 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان کاربری مسکونی
فروش ششدانگ یک باب ساختمان کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:32 ب.ظ
فروش تعدادی زمین کاربری مسکونی و تجاری
فروش تعدادی زمین کاربری مسکونی و تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:31 ب.ظ
فروش دو قطعه زمین تجاری
فروش دو قطعه زمین تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:31 ب.ظ
فروش 5 قطعه زمین کاربری مسکونی
فروش 5 قطعه زمین کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده
17:31 ب.ظ
فروش تعداد 3 قطعه
فروش تعداد 3 قطعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 مهلت دار
17:31 ب.ظ
واگذاری  ساختمام درمانگاه ازادگان و داروخانه به همراه تجهیرلت درمانگاهی
1399/8/6 اعلام نشده
17:31 ب.ظ
فروش یک دستگاه بخچال فریزر
فروش یک دستگاه بخچال فریزر... ساختمان و تاسیسات
1399/8/6 مهلت دار
17:30 ب.ظ
قروش تعدادی ده واحد ساخته شده کاربری تجاری
قروش تعدادی ده واحد ساخته شده کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/6 اعلام نشده